Moje bezpieczeństwo w sieci

Program profilaktyczny

Moje bezpieczeństwo w sieci

 

 

Program profilaktyczny z zakresu problematyki bezpieczeństwa dzieci w Sieci realizowany jest w naszej szkole w II semestrze ( od marca do maja) bieżącego roku.  Adresatami programu są uczniowie klas IV – VI. Koordynatorem programu jest p. Katarzyna Bielicka.

Głównym celem programu jest  przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w Sieci, zapoznanie z zasadami bezpiecznego i właściwego zachowania się w Internecie, uświadomienie uczniom, rodzicom, nauczycielom zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania komputera i Internetu, wskazanie na konieczność stosowania zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych treści.

 

 

Go to Top