Nie pal przy mnie proszę

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

Program jest realizowany metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
W programie zawarte są uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dopasowanych do poziomu percepcji dzieci. Ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Go to Top