Znajdź właściwe rozwiązanie

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyki palenia tytoniu pt: „Znajdź właściwe rozwiązanie” w klasach starszych. Odbywa się 5 zajęć warsztatowych, które mają na celu pomóc poznaniu samych siebie i lepszego zrozumienia zachowań innych.

Program jest ukierunkowany na:

1. Uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływy rówieśników.

2. Uświadomienie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie.

3. Kształtowanie szacunku dla siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Najważniejsze cele programu to:

uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia,

  • wskazanie na doskonałe funkcjonowanie ludzkiego organizmu, na jego potrzeby, w tym na konieczność zapewnienia prawidłowego żywienia i czystego powietrza,
  • przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych, uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia NIE,
  • rozpoznawanie emocji przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmu konfliktu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzbudzanie pozytywnego myślenia o sobie, kształcenia ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach, które poszerzają u nich wiadomości w/w zakresie. Na zakończenie programu zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta, której wyniki pozwolą określić słabe i mocne strony zajęć. Koordynatorem programu jest p. Józefa Gołębiewska

Go to Top