Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowach..

N A J L E P S I   U C Z N I O W I E   W  S Z K O L E

W   I   S E M E S T R Z E    ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

 

 

Klasa czwarta Klasa piąta Klasa szósta
Mariańska Z. – 4,90 K. Krawczyński  – 5,00 Szychułda D.  – 4,90

 

Uczniowie z oceną wzorową z zachowania:

Mariańska Z., Feder J., Trzcińska K., S.  – kl.  IV

Krawczyński K., Mazurek O., Mazurek P., Nagiewicz S.  – kl. V

Szychułda D., Rudzińska K., Nowakowska Ż. – kl. VI

 

 

Uczniowie ze 100 % frekwencją:

  1. II– Cendrowska Z.
  2. IV– Dobrzeniecki P., Feder J., Trzcińska K.
  3. V – Dobrzeniecka M., Krawczyński K., Nagiewicz S., Nowakowski P.
  4. VI– Dobosz M., Szychułda D

 

 WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW W NAUCE :)