MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKOWO-PLASTYCZNY

„A letter to Santa Claus -

List do Świętego Mikołaja

 

Do międzyszkolnego  konkursu językowo-plastycznego przystąpiło 35 uczniów z klas II-VII ze szkół podstawowych z gminy Gozdowo.

Tematem konkursu był list do Świętego Mikołaja napisany w języku angielskim. Ocenie podlegała zarówno treść listu, poprawność językowa, jak i forma plastyczna. Każda ze szkół przeprowadziła eliminacje wewnętrzne i wyłoniła 12 najlepszych prac konkursowych (po 6 prac z każdej kategorii wiekowej).

Dostarczone „listy do Świętego Mikołaja” były starannie wykonane z zachowaniem wymogów przewidzianych w regulaminie konkursu.

Lista uczniów nagrodzonych:

W kategorii klas młodszych

I miejsce Nikola Gronczewska kl. III (SP Gozdowo)

II miejsce Amelia Gutowska kl. III ( SP Lelice)

III miejsce  Kacper Szałecki kl. IV (SP Ostrowy)

Uczniowie wyróżnieni:

1) Maja Lorenc (SP Lelice)

2) Mateusz Pawłowski (SP Gozdowo)

 

W kategorii klas starszych

I miejsce Oliwia Mazurek kl. V (SP Ostrowy)

II miejsce  Nadia Tomaszewska kl. V  (SP Lelice)

III miejsce Oliwia Jakubkiewcz kl. V ( SP Gozdowo)

Uczniowie wyróżnieni:

  1. Magdalena Marzec kl. VII ( SP Gozdowo)
  2. Krystian Krawczyński kl. V (SP Ostrowy)

Dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Ostrowach ufundowała nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Komisja w składzie:

Danuta Gawlik – przewodnicząca komisji

Katarzyna Bielicka- koordynator konkursu

Alicja Łukaszewska

Beata Wiśniewska

Serdecznie gratulujemy!