9 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie odbyło się podsumowanie Konkursu priorytetowego „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w 2016 roku pn: „EKO – OZDOBA ŚWIĄTECZNA 2016”.

logo

11610 11623 11605

 

 

 

 

 

 

Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów, wykorzystanie materiałów odpadowych i naturalnych w działaniach artystycznych oraz uwrażliwienie na piękno naturalnego środowiska.

Cele szczegółowe:

– podniesienie świadomości ekologicznej uczniów,

– zachęcenie nauczycieli i uczniów do działań promujących ochronę środowiska,

– rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody,

– popularyzowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki – kształtowanie proekologicznych postaw,

– kultywowanie tradycji świątecznych.

Ilość prac oraz pomysły i techniki wykorzystane do stworzenia tych pięknych ozdób świątecznych świadczą o tym, że zarówno cel główny jak i cele szczegółowe zostały osiągnięte. Prace były oceniane pod względem doboru i wykorzystania materiałów i surowców wtórnych, walory plastyczne, kompozycja, kolorystyka oraz pomysłowość i inwencja twórcza.

W konkursie wzięło udział 6 placówek oraz 252 uczniów z terenu Gminy Gozdowo z czego nagrodzonych zostało dziewięciu uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz dwie placówki.

W kategorii wiekowej do 6 lat:

I miejsce – Zuzanna Cendrowska – 6 lat – Szkoła Podstawowa Ostrowy – hulajnoga

II miejsce – Kornelia Staniszewska – 2 lata – Klub Dziecięcy ”Kubusiowy Raj”w Lelicach – trampolina

III miejsce – Filip Betkowski- Publiczne Przedszkole w Gozdowie – basen

W kategorii wiekowej od 7 lat do 10 lat:

I miejsce – Maja Lorenc – kl. II – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach – tablet

II miejsce – Kacper Buras – kl. IVA – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie – luneta

III miejsce – Filip Narewski – kl. IIIC – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie materac ze śpiworem

W kategorii wiekowej od 11 lat do 16 lat:

I miejsce – Paulina Dobrosielska – kl. II A -Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie – wieża

II miejsce -Wiktoria Janiszewska – kl. IB – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie – mikroskop

III miejsce -Oliwia Kędzierska – kl. VB – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie – tablet

W kategorii najlepsza placówka:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie – tablica interaktywna

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Lelicach – projektor

Nagrody zostały zakupione w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 8.640,00 zł.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.