1 września 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowach rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta w Parafii w Kurowie. Następnie uczniowie wraz z opiekunami, nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczął się Apel.

Na inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016 oprócz uczniów klas 0-VI, grona pedagogicznego, pani dyrektor szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie oraz zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły – Danuta Gawlik, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych czyli oddziału przedszkolnego i klas I oraz ich rodziców

Pani Dyrektor poinformowała wszystkich uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza nią. Życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Po tym wystąpieniu Pani Kierownik Referatu Oświaty – Jolanta Lewandowska życzyła wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.

Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji